Ett år sedan dikesvandringen i Finbyområdet – vad har hänt

För ett år sedan arrangerade föreningen Rädda Lumparn en dikesvandring i Finbyområdet. Då konstaterades att systemet med diken och träsk inte mår bra och att snabba åtgärder behövs.

Nu samlar föreningen till ett nytt möte för att diskutera vad som hänt. Mötet hålls på Klippan i Sund, onsdagen den 21 juni kl 19.00.

På programmet står bland annat:

-          Vattenvårdsexpert Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland berättar om rapporten han gjorde i fjol för miljöbyråns räkning.

-          Lennart Joelsson berättar om vattenrening i RAS-anläggningar

-          Bengt Karlsson från Ålandskomposten berättar om sina konkreta planer för komposteringsanläggningen i Gunnarsby.

-          Mikael Wennström från miljöbyrån berättar om exempel på vad man kan göra för att förbättra vattenkvaliteten och om ett kommande samarbetsprojekt för att förbättra och restaurera Finbys dikessystem

-          Poeten Carina Karlsson avslutar med en vision om hur Träsket mår om 50 år

-          Frågor och tankar från deltagarna

 

Föreningen Rädda Lumparn bjuder på kaffe och bulle. Alla intresserade är välkomna.