Årsmöte den 14 april

Hjärtligt välkomna på föreningens årsmöte torsdagen den 14 april kl 19 på Smakbyn.

Agendan jämte bilagor finns i den högra spalten.