Årsmöte 2021

Välkommen på föreningens årsmöte tisdagen den 11 maj kl. 18.00.
Handlingarna till årsmötet finns i höger spalt.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och en valberedningskommitté tillsätts. Harriet Strandvik presenterar projektet Baltic Fish och styrelsen presenterar det nya projektet Braxen och hjältarna och rapporten "Finbydiket - hur blev det såhär?".

Tid: Tisdagen den 11 maj kl. 18.00
Plats: Ålands Landsbygdscentrum, Jomalagårdsvägen 16* och/eller digitalt.

*Vi följer myndigheternas rekommendationer och antalet deltagare på plats är därför begränsad.

Anmäl ditt deltagande till info@raddalumparn.ax och meddela digital eller fysisk närvaro senast 10 maj.

Varmt välkommen! 
Styrelsen