Årsmöte med studiebesök till Fifax 23 maj

Välkomna på Rädda Lumparns årsmöte 23 maj!

Kl. 17.30
Studiebesök till Fifax, 115 Industrivägen, Eckerö
Max 15 personer på studiebesöket! Anmälan krävs.

Kl. 18.45
Årsmöte med middag, Kafé Kalesch
Rädda Bertbyviken rf berättar om sin verksamhet
Stadgeenliga ärenden

Kafé Kalesch finns vid Eckerö Post- och Tullhus, 
111 Sandmovägen, Eckerö

Anmälan senast 20 maj till: info@raddalumparn.ax 
Samåkning går att arrangera.

Möteshandlingar finns i listan till höger.

Varmt välkommen!
Styrelsen