Åttahundrasextio dagar sedan dikesvandringen i Finbyområdet – Vad har hänt?

Den 8 juni 2016 arrangerade föreningen Rädda Lumparn en dikesvandring i Finbyområdet. Då konstaterades att systemet med diken och träsk inte mår bra och att snabba åtgärder behövs. I fjol ordnades ett konstruktivt möte på Klippan i Sund för att diskutera vad som hänt och vad som skulle ske för att minska utsläppen till insjöarna och träsken och sedan ut till havet. Det är nu dags att följa upp åtgärderna och låta alla berätta vad som har gjorts sedan dess. Därför bjuder Rädda Lumparn in dig till ett nytt möte på

Klippan, Sund tisdag den 16 oktober kl 19.00-21.20

Det preliminära programmet är enligt följande:

  • Rädda Lumparns ordförande Danne Sundman hälsar välkommen
  • Limnologen Fredrik Holmberg berättar om sjörestaureringar i Växjö samt om provtagningarna i Finbyområdet. Vad berättar provresultaten?
  • Projektledare Linda Sundström berättar om resultat från våren och sommarens inventeringar av Finbyområdet.
  • Bengt Karlsson från Ålandskomposten berättar om sina konkreta planer för komposteringsanläggningen i Gunnarsby.
  • Fastighetsverkets VD Stefan Rumander berättar om sina åtgärder med att rena vattnet som går ut från Guttorp.
  • Mikael Wennström från miljöbyrån berättar om samarbetsprojektet som ska förbättra och restaurera Finbys dikessystem.
  • Kommunstyrelsens ordförande Bengt Hagström,  Sund berättar om kommunens arbete.
  • Projektledare Johanna Hagström informerar om hur hon jobbar med Finbyområdet inom ramen för EU-projektet Coast4Us.
  • Diskussion och reflektioner från deltagarna. Vad tar vi med oss?
  • Poeten och Rädda Lumparns styrelseledamot Carina Karlsson avslutar med tankar om morgondagen. Hur ska vi agera idag så att våra visioner om rent vatten i Finbyområdet kan bli verklighet? (5 min)

Kaffe med tilltugg serveras från 18.30

Alla intresserade är välkomna.