Dikesvandring i Bertby 14 juni

Rädda Lumparn har tidigare arrangerat uppskattade dikesvandringar med konsulten Peter Feuerbach (Wetlands international) under årens lopp. Under vandringarna har deltagarna fått lära sig bland annat om växter och djur som lever i vattenmiljön, hur man kan avläsa belastning på ett dike och vilka typer av åtgärder som kan genomföras. Som ett resultat av vandringarna har flera konkreta projekt satts igång.  Nu är det dags igen!

Tisdag 14 juni kl. 10 i Bertby, Saltvik
I samarbete med föreningen Rädda Bertbyviken. Vi träffas vid midsommarstången, Hamnsundsvägen 661 (osäker på numret, men bara att köra). 

Onsdag 15 juni kl 15.00 i Jomala
Inom ramen för Ålands Vattens projekt Smarta vatten besöker Peter Feuerbach även Rädda Lumparns reningsdamm vid Storängsdikets mynning bakom Ålands Landsbygdscentrum. Vi träffas på Ålands Landsbygdscentrums parkering på Jomalagårdsvägen 16.

Välkomna!