Dikesvandringar

Sammanlagt har sju dikesvandringar hållits i juni och september. I juni besöktes Kapellviken i Lumparland, Storängsdiket i Jomala, två diken i Saltvik och Ressumsdiket i Lemland. I september besöktes Önningeby i Jomala, Bistorpskärret i Lemland och Långsjön. Sammanlagt deltog drygt 70 personer på vandringarna. Under vandringarna har deltagarna fått lära sig bland annat om växter och djur som lever i vattenmiljön, hur man kan avläsa belastning på ett dike och vilka typer av åtgärder som kan genomföras. Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland har fungerat som guide på vandringarna.

Som ett resultat av vandringarna har flera konkreta projekt satts igång. Bland annat planeras en våtmark vid mynningen av Storängsdiket, en svämskog vid Kapellviken och exempel på dikesgrävning vid Ressumsdiket.