Finbydiket - hur blev det såhär?

Rapporten "Finbydiket - hur blev det såhär?" är en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund.

Rapporten finns att ladda ner i spalten till höger under "Viktiga dokument".