Föreningens vårmöte

Föreningen Rädda Lumparn höll sitt vårmöte onsdagen den 14 maj i Önningebymuséet. Kjell Ekström ledde med ett föredrag om konsten kring Lupmarn.

På mötet slogs verksamhetsplanen och budgeten fast och styrelse valdes.