Markägare / odlare sökes

John Nurminens Stiftelse är intresserad av att finansiera ett småskaligt experiment av spridning av gips vid några åkerskiften på Åland under sensommaren och hösten 2022, samt vatten-provtagning för att följa upp vattenkvaliteten i ett dike/täckdike. Målsättningen är att förbättra den ekologiska statusen av övergödda inre vikar och andra havsområden på Åland.

Stiftelsen ersätter jordbrukarens arbetstid och står för kostnader för gips, spridning och vatten-provtagning & analyser. Observera att gips inte ska användas i sjöarnas avrinningsområden och på åkrar där det finns brist på magnesium eller kalium. Gips fungerar bäst i lermark.

Ett digitalt informationsmöte med representanter från John Nurminens Stiftelse hålls den 21 mars kl. 14.00. Skicka mail till info@raddalumparn.ax för att få tillgång till möteslänken.

Låter det intressant? Har du ett lämpligt område?
Ta kontakt med Rädda Lumparn rf, som på förfrågan av John Nurminens Stiftelse koordinerar ärendet. senast inom maj månad.
Alexandra de Haas är administratör för Rädda Lumparn och kan ge mer information på telefon 0457 342 0969 eller på info@raddalumparn.ax

LÄS MER>>