Smutsiga vatten blir rena - hur gör man?

Tisdagen den 31 oktober besöker Fredrik Holmberg föreningen Rädda Lumparn. Fredrik är limnolog och fungerar som verksamhetschef för miljöövervakningen på det svenska konsultföretaget Alcontrol. Han har jobbat bland annat med Växsjö kommun med allt från planering till genomförda åtgärder och med förundersökningar och fosforbudgetuträkningar för sjöar i Stockholm

Fredrik kommer att berätta om sina erfarenheter. Han kommer att prata om skillnaden mellan intern och extern belastning, hur man kan reda ut vad orsaken till problemen och hur de fungerar så att man därefter kan vidta rätt åtgärder. Åtgärder kan t.ex. vara rening av tillrinnande vatten från land eller punktkällor, borttagande av läckande sediment, immobilisering av läckande sediment, öppnande av trånga sund där man anlagt broar eller andra åtgärder som lokalt påverkar vattenomsättningen mycket, etablering av vattenvegetation, utfiskning, kalkning m.m.

Vi kommer också att be honom ge oss synpunkter på vilka typer av åtgärder som kunde vara aktuella i Finby-området. Efter Fredriks föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor till honom och diskutera olika förslag på åtgärder.

Välkommen tisdagen den 31 oktober kl 19-21 till hotell- och restaurangskolans auditorium för att få mera kunskap, nya idéer och inspiration!