Studieresa till Gotland

Den 4-5 september for 14 deltagare från Rädda Lumparn till Burgsviken på Gotland för att i praktiken bekanta sig med fiske- och vattenskyddsåtgärder som gjorts inom ramen för initiativet Rädda Burgsviken. På resan deltog sportfiskare, jordbrukare, kommunala tjänstemän och beslutsfattare. Vi blev väldigt väl mottagna och fick bekanta oss inte bara med själva åtgärderna, utan också med de gotlänningar som är aktiva i Rädda Burgviken. Vi fick besöka en gäddfabrik, , yngelplats, vasskörd, restaurerat bete, badplats och tvåstegsdike. Vi fick även möjlighet att berätta om vår verksamhet samt diskutera kommande samarbeten. Deltagarna var mycket nöjda med resan och planeringen av konkreta projekt på Åland satte igång.