Studieresa till Sverige 23-24 april

Varmt välkomna med på Rädda Lumparns studieresa till Sverige den 23-24 april. Vi kommer att besöka Sveriges Sportfiskares fiskevårdsprojekt och Baltic Sea2020s projekt i Björnöfjärden.

Sveriges Sportfiskare har profilerat sig genom konkret fiskevård och har genomfört många lyckade projekt. Under resa får vi möjlighet att besöka fiskevårdsprojekten i Hemmesta, Evlinge och Säby under ledning av Johan Rudin från sportfiskarnas rovfiskgrupp. Dessa representerar tre helt olika våtmarker; stor, mellan, liten samt långt från kust, nära kust. För mera information, se www.sportfiskarna.se.

I Björnöfjärden, som varit en kraftigt övergödd havsvik, har en rad åtgärder genomförts för att viken åter ska bli en frisk skärgårdsvik.  Vi kommer under resan att få bekanta oss med aluminiumbehandling av bottensedimentet för att förhindra läckage av fosfor, åtgärder för att hindra näringsläckage från en hästgård, sedimentationsdammar med kalkfilter och en latrinstation (central uppsamlingsplats för urin och latrin från fritidsboende med torrdass). Projektet har genomförts av stiftelsen BalticSea2020/ Levande kust vars projektledare Linda Kumblad och Emil Rydin kommer att guida oss runt. För mera information, se balticsea2020.org.

 

Program

Söndagen 23 april

7.30 Buss från Mariehamn till Berghamn

8.30 Avfärd från Eckerö med Eckerölinjen

9.15 Ankomst till Grisslehamn

11.00 Besök till Sveriges Sportfiskares fiskevåtmarker

19.00 Middag och övernattning på Säby Säteri

 

Måndagen 24 april

9.00 Promenad ner till Björnfjärden och besök hos BalticSea2020:s utställning

11.00 Presentation av projektet Levande kust på Säby Säteri av BalticSea2020

12.00 Lunch

13.00 Besök runt Björnöfjärden

19.00 Avfärd från Kapellskär med Rosella

22.30 Ankomst till Mariehamn

 

Om du vill delta på bara en dag går det också bra (söndagen avfärd från Kapellskär kl 20.00 eller måndagen avfärd från Mariehamn till Kapellskär 7.30)

För Rädda Lumparns medlemmar kostar resa 50 euro, för icke-medlemmar 200 euro. Övernattning sker i dubbelrum (extra avgift för enkelrum).

Bindande anmälningar tas emot på info@raddalumparn.ax senast den 10 april eller när bussen är full!