Arkiv

Aktuellt

barn vid skylt

Årsmöte 2020

Välkommen på föreningens årsmöte onsdagen den 16 september kl. 19 på Pensionat Stalldalen. Handlingarna till årsmötet finns i höger spalt. Ann Nedergård, Ålands Vattens... Läs mer »

Finbydiket - hur blev det såhär?

Rapporten "Finbydiket - hur blev det såhär?" är en sammanställning över de verksamheter som medfört och medför näringsbelastning till det övergödda Finbydiket i Sund. Rapporten... Läs mer »

Årsmöte med jordbrukstema

I samband med föreningens årsmöte arrangerar vi ett seminarium om olika åtgärder inom jordbruket, som bland annat gipsbehandling av åkrar. Tid: tisdagen 16 april kl 18.00-20.30... Läs mer »

Lumparnvälgöraren Brage Wilhelms

TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE Text: Giséla Linde   - I det lilla samhället har invånarna ansvar för att skapa förändring, säger Brage Wilhelms, Lumparlands man i föreningen Rädda... Läs mer »

Åttahundrasextio dagar sedan dikesvandringen i Finbyområdet – Vad har hänt?

Den 8 juni 2016 arrangerade föreningen Rädda Lumparn en dikesvandring i Finbyområdet. Då konstaterades att systemet med diken och träsk inte mår bra och att snabba åtgärder behövs... Läs mer »

Ängsdikets berättelse

Rädda Lumparn r.f. arrangerar dikesvandring vid Ängsdiket med våtmarkskonsult Peter Feuerbach, torsdagen den 4 oktober. Samling vid Brobacka gästhem, Björsby kl. 17.00. Ett... Läs mer »

Lumparnvälgörarna Mona och Björn Gustbee

VI BEHÖVER LYFTA BLICKEN OCH SE HUR DE GÖR PÅ ANNAT HÅLL Text: Giséla Linde Politiker vill gärna bygga monument – och kanske hör tunnlar till samma genre? Avloppsfrågan må vara... Läs mer »

Lumparnvälgörarna Carina Aaltonen och Danne Sundman

VI VILL GE PLATS FÖR MÄNNISKOR ATT ENGAGERA SIG Text: Giséla Linde   Från övergödd sörja till friska vatten där både fisk och människor trivs – det är målet för Rädda Lumparn. -... Läs mer »

Lumparnvälgöraren Rose-Marie Eriksson

”SOM LYCKLIGT LOTTADE HAR VI ANSVAR” Text: Giséla Linde   - Det är en lyx att vi har rent kranvatten hela tiden. Samtidigt är det illa, för vi blir bortskämda och tar vattnet för... Läs mer »

Årsmöte med klimattema

I samband med föreningens årsmöte arrangerar vi ett seminarium om klimatförändringens effekter på våra vattendrag. Tid: torsdagen den 15 mars kl 16.30-20.00 Plats: Emmaus... Läs mer »

Smutsiga vatten blir rena - hur gör man?

Tisdagen den 31 oktober besöker Fredrik Holmberg föreningen Rädda Lumparn. Fredrik är limnolog och fungerar som verksamhetschef för miljöövervakningen på det svenska... Läs mer »

Ett år sedan dikesvandringen i Finbyområdet – vad har hänt

För ett år sedan arrangerade föreningen Rädda Lumparn en dikesvandring i Finbyområdet. Då konstaterades att systemet med diken och träsk inte mår bra och att snabba åtgärder... Läs mer »

Invigning av den integrerade skyddszonen vid Kapellviken

Den integrerade skyddszonen vid Kapellviken invigs tisdagen den 20 juni. Projektör Peter Feuerbach berättar om konstruktionen och hur skyddszonen fungerar. Börje Mattsson bjuder... Läs mer »

Studieresa till Sverige 23-24 april

Varmt välkomna med på Rädda Lumparns studieresa till Sverige den 23-24 april. Vi kommer att besöka Sveriges Sportfiskares fiskevårdsprojekt och Baltic Sea2020s projekt i... Läs mer »

Seminarium om skogsbruket och dess påverkan på vattenmiljön och föreningens årsmöte

Välkomna på ett seminarium om skogsbruket och dess påverkan på vattenmiljön onsdagen den 5 april 2017 på Ulfsby gård, Jomala   Kl. 14.30-15.00 Föreningen Rädda Lumparn bjuder på... Läs mer »

Årsmötet 2017, agenda

Föreningen Rädda Lumparns årsmöte 2017 Föredragningslista Tid och plats:  onsdagen 5 april 2017 kl 17, Ulfsby Gård, Jomala Mötet öppnas Val av ordförande, sekreterare, två... Läs mer »

Dikesvandringar

Rädda Lumparn arrangerar dikesvandringar med Peter Feuerbach från Hushållningssällskapet i Halland som guide. 7 juni kl 18 till Ämnäsviken, start från midsommarstången i Ämnäs 8... Läs mer »

Årsmöte den 14 april

Hjärtligt välkomna på föreningens årsmöte torsdagen den 14 april kl 19 på Smakbyn. Agendan jämte bilagor finns i den högra spalten.

Fiskevårdskväll på Smakbyn

Välkommen att diskutera fisk och fiskevård måndagen den 7 december kl 18.00-20.30 på Smakbyn. Rickard Gustafsson från Sveriges sportfiskare kommer att berätta om deras... Läs mer »

Visning av Folke Rydéns film om sjöfartens miljöeffekter

Hjärtligt välkomna på visning av Folke Rydéns film om sjöfartens miljöpåverkan onsdagen den 25 november kl 18.00 på Alandica. Efter filmvisningen diskuterar vi filmen tillsammans... Läs mer »

Presskonferens om pumpstationerna runt Lumparn

"Breddningsbassänger vid pumpstationerna runt Lumparn, larm på pumpstationerna och helst en fungerande jour. Det vill föreningen Rädda Lumparn att de sex kommuerna runt Lumparn... Läs mer »

Årsmöte på Rangsby skola i Saltvik

Är du intresserad av att jobba för en bättre vattenmiljö? Har du idéer, men vet inte riktigt hur? Kom med på Rädda Lumparns årsmöte! Föreningens andra årsmöte hålls tisdagen den... Läs mer »

Filmer om diken på Åland

Hann du inte med på dikesvandring? Ingen fara, du kan kolla in vår film om de åländska dikena. Se Rädda Lumparns film ”Dikesvandringar på Åland”. Föreningen filmar även diken med... Läs mer »

Dikesvandringar

Sammanlagt har sju dikesvandringar hållits i juni och september. I juni besöktes Kapellviken i Lumparland, Storängsdiket i Jomala, två diken i Saltvik och Ressumsdiket i Lemland.... Läs mer »

Studieresa till Gotland

Den 4-5 september for 14 deltagare från Rädda Lumparn till Burgsviken på Gotland för att i praktiken bekanta sig med fiske- och vattenskyddsåtgärder som gjorts inom ramen för... Läs mer »

Föreningens vårmöte

Föreningen Rädda Lumparn höll sitt vårmöte onsdagen den 14 maj i Önningebymuséet. Kjell Ekström ledde med ett föredrag om konsten kring Lupmarn. På mötet slogs verksamhetsplanen... Läs mer »