Föreningen Rädda Lumparn

Föreningen Rädda Lumparn grundandes den 4 april 2014 för att invånarna runt Lumparn var bekymrade för sina närvatten, dvs själva Lumparn och dess vikar. Det första konstituerande mötet hölls den 8 april i Lemlands skola.

Föreningens syfte är att förbättra vattenkvaliteten i Lumparn och dess viksystem, öka kunskapen och intresset för lokalt vattenskyddsarbete, stöda fiskevårdsinsatser samt möjligheten till rekreation.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

  • initiera, koordinera, stöda och genomföra konkreta vattenskyddsåtgärder I området
  • informera om Lumparns tillstånd, uppföljning av det och de utförda åtgärderna
  • opinionsbildning för att väcka intresse och öka förståelsen för Lumparns vattenmiljö
  • ansöka om finansiering för åtgärder

Vi vill gärna stöda konkreta projekt som förbättrar vattenkvaliteten kring Lumparn. Vi vill att projekten kommer från er, alla ni som bor kring Lumparns stränder – markägare, fiskare, jordbrukare och allmänt intresserade.