Gipsspridning på jordbruksmark

John Nurminens stiftelse tog kontakt i slutet på 2021 för att de var intresserade av att finansiera ett småskaligt experiment av spridning av gips vid några åkerskiften på Åland under sensommaren och hösten 2022, samt vattenprovtagning för att följa upp vattenkvaliteten i ett dike/täckdike. Målsättningen är att förbättra den ekologiska statusen av övergödda inre vikar och andra havsområden på Åland.

Stiftelsen ersätter jordbrukarens arbetstid och står för alla kostnader för gips, spridning och vatten-provtagning & analyser. Rädda Lumparn hjälper till att förmedla kontakten sinsemellan.

Observera att gips inte ska användas i sjöarnas avrinningsområden och på åkrar där det finns brist på magnesium eller kalium. Gips fungerar bäst i lermark.

Rekommenderade magnesiumvärden för gipsbehandling:
> 150 mg/l (lerjordar) eller
> 80 mg/l (grova mineraljordar, organogena jordar)

Rekommenderade kaliumvärden:
> 100 mg/l (lerjordar) eller
> 70 mg/l (gyttjeleror, mo, moräner (ej sandmorän) eller
> 50 mg/l (sand, sandmorän, torv)

Ta kontakt inom maj månad med Rädda Lumparn rf, som på förfrågan av John Nurminens Stiftelse koordinerar ärendet.
För frågor eller mer information kontakta Alexandra de Haas (administratör och sekreterare) på 0457 342 0969 eller info@raddalumparn.ax

https://alandsradio.ax/nyheter/gips-minskar-naringsutslapp-fran-akrar